Pár tipů před renovací dřevěných podlah a parket:

 • renovujete-li podlahu v zimě, nechte zprovoznit topení. Potřebujeme min. 13°C.
 • před renovací, stěhováním nábytku z mítnosti příliš nepoškrabte podlahu, extrémně hluboké rýhy by nemusely být vybrousitelné, museli by se tmelit, či příliš hloubkově brousit.
 • nejdříve vymalujte, malíři by do zrenovované podlahy mohli otlačit nohy žebříků apod. Nebojte se zaprášení nové malby, stroje mají dokonalé odsávání.
 • před vymalováním požádejte malíře, ať Vám podlahu odlištují, špachtlí oškrabou nánosy maleb u lišty a vymalují až k zemi.
 • předem zvažte, máte-li v úmyslu vést v místnosti nějaký kabel. Při lištování můžeme kabel schovat pod lištu.
 • byla-li Vaše podlaha po léta voskovaná, zkuste si vzpomenout, kdy to bylo naposledy. Renovovat, respektive lakovat takovou podlahu lze až po min. 6 měsících po posledním olejování, voskování.
 • vestavěné skříně nemusíte demontovat, pokud nechcete zrenovovat podlahu i pod nimi.
 • berte na vědomí, že nalakovaná podlaha je pochůzná v plném zatížení až po 1 týdnu. S opatrností a bez bot druhý den (záleží na počasí, teplotě, vlhkosti).

Při pokládce, broušení parket a renovaci dřevěných podlah je nutno dodržet kompletní sled na sebe navazujících operací. Veškeré nedostatky v nedokonalém vybroušení se ukážou až po první vrstvě laku. Před samotným broušením odstraníme obvodové lišty, prahy dveří a případně hřebíky či jiné kovové předměty. Dále upevníme uvolněné parkety, popřípadě provedeme další opravy a dokládku parket. Při dokládce, opravách či výměně parket je běžná drobná vzhledová odlišnost od původních parket. Dřevo je přírodní materiál a jeho struktura nemůže být téměř nikdy stejná. Z tohoto důvodu je vždy optimální, pokud má zákazník pár parket z původní podlahy.

Hrubé broušení parket

Hrubé broušení parket je nutné provádět v několika krocích, od hrubé zrnitosti brusných prostředků až po nejjemnější zrnitost. U sledu zrnitosti brusných prostředků není přeskakován více jak jeden stupeň zrnitosti. Jen tak je zaručen optimální brus, který odstraňuje brus předchozí hrubší. Počáteční zrnitost začíná většinou na P36 či P40, při velmi špatném stavu parket (nerovnosti, velké výškové rozdíly atd.) je nutné začít zrnitostí P24 nebo P16. Po dosažení brusu se zrnitostí P80 je podlaha tmelena.

Tmelení parket

Provádí se z důvodu rozestupu parket. Pevný, suchý a nepružný podklad je základním předpokladem pro dlouhou životnost jakékoliv podlahy. Tmelení se provádí speciální směsí s přídavkem dřevěného prachu odsátého při broušení podlahy. Tak je zaručen optimální odstín spár.

Jemné broušení parket

Po zatmelení podlahy se dokončí plošné broušení do zrnitosti P120. Tento konečný brus neprovádíme pásovou bruskou se smirkovým pásem, ale talířovou bruskou s brusnou mřížkou.

Lakování základním lakem

Jako první je nanesen základní lak. Základní lak je nedílnou součástí podkladu pro konečný vrchní lak, protože tvoří jakýsi chemický spojovací můstek mezi holým dřevem a vrchním lakem a impregnuje holé dřevo-vpije se do něho. Vyjímkou je vrchní lak Bona Novia-aplikuje se rovnou ve třech vrstvách, základovat se však může.

Lakování konečným vrchním lakem - 1.vrstva

Po dokonalém vysání nečistot je podlaha 2x lakována vrchním lakem a tím je podlaha hotová. Pro prodloužení životnosti lakové vrstvy a ve velice namáhaných prostorách, je možno aplikovat ještě třetí vrstvu konečného laku. Při renovaci v létě by měly zůstat na oknech žaluzie, vrchnímu schnoucímu laku nemusí dělat příliš dobře přímé sluneční záření. Je zde malé riziko odstínové odlišnosti. V této fázi je však nanesena pouze první vrstva vrchního laku, druhá až po jemném přebroušení tzv. mezibrusu.

Lakování konečným vrchním lakem - 2. vrstva

Je nanesena druhá vrstva konečného laku. Na přání zákazníka ve velice namáhaných prostorách pro prodloužení životnosti lakové vrstvy může být nanesena ještě třetí vrstva.

Laky

 • na vodní bázi
  • jednosložkové pro domácí a lehké komerční zatížení
  • dvousložkové PUR pro vysoké komerční zatížení, tělocvičny
 • na rozpouštědlové bázi
  • jednosložkové - olejopryskyřičné, lihové
  • dvousložkové - PUR, s kyselým tvrdidlem, na bázi alkoholu - oleje, vosky - hloubkově napouštěcí penetrační oleje, přírodní stěrkové oleje, tvrdé olejovosky.

Lakování se zpravidla provádí – 1x penetrační nátěr, 2 – 3 vrchní nátěry dle provozu.

V nabídce jsou stupně odlesku – lesk, polomat, mat, vysoký mat. Laky se snadno udržují.

Olejování/voskování

Olejování/voskování ve dvou vrstvách, za pomoci leštícího stroje se vpracovává do dřeva. Olej dává podlaze přirozený vzhled, krásně vykreslí strukturu a při doteku neizoluje s teplem dřeva, snadno se renovují drobná poškození a umožňuje dřevu dýchat.

Konečná práce

Na závěr se podlaha olištuje a namontují se prahy. Pokud jsou použity lišty z nelakovaného masivního dřeva, montují se po první vrstvě konečného laku, aby s vrstvou druhou byly lakovány a ručně přebroušeny i lišty.